Atelier Cinabre

medium 1

 

1 vol huile de lyn

2vol terebenthine

1 volume vernis dammar

 

 

medium de langlais

> medium:
> 1 vol siccatif flamand
> 1 vol standoil
> 1 vol huile de lin clarifiée
> 1/3 vol thérebentine de venise
> 3 vol de terebenenthine

 

medium Rtm

1 vol liquin

1 vol stand oil

2 vol terebenthine

Résine Dammar

 

 


 

 


 

Contact Form